Otevřít menu Zavřít menu

Jan Exner: Ochrana olympijských symbolik má svůj účel a smysl

Poslední březnovou středu proběhla již popatnácté tradiční akce SportBiz Live, tentokrát na téma Olympijský aktivační marketing. Český olympijský výbor v pozici hosta zastupoval jeho právník, Jan Exner, který měl co říci zejména k tématu právní ochrany olympijských symbolik. Ještě před samotnou akcí došlo na bleskový rozhovor, který vám nyní přinášíme.

Jak byste člověku se zájmem o sportovní marketing popsal, co máte v rámci své agendy na starosti?
Jsem právník Českého olympijského výboru, to znamená, že se primárně zabývám veškerými právními záležitostmi ČOV. Tyto právní záležitosti vycházejí z marketingu, ze vztahů s partnery, z ochrany olympijských symbolik i dalších oblastí. Sportovní marketing mají na ČOV primárně v rukou moje kolegyně z marketingového oddělení. Já jsem jim k dispozici v rámci smluv s partnery, vyjednávání, ochrany olympijských symbolik a dalších souvisejících právních aspektů.

Laik si pravděpodobně dokáže představit práci klasického advokáta, třeba v oblasti trestního či obchodního práva, vy se však pohybujete v mnohem specifičtější oblasti. Mohl byste některá z těch specifik zmínit?
Hlavním specifikum mojí práce spočívá v tom, že se zabývám nejrůznějšími aspekty spojení práva a sportu.. Ve srovnání s jinými právními povoláními znamená být právníkem ČOV něco podobného, jako být tzv. inhouse právníkem v nějaké společnosti či firmě. Hlavní rozdíl oproti advokátní kanceláři je ten, že advokátní kancelář má svoje klienty, pro které plní některé konkrétní úkoly. Já jako právník ČOV jsem u většiny záležitostí a projektů od začátku až do konce. Mým hlavním úkolem je zajistit, aby vše proběhlo v souladu s právními normami.

Můžete v krátkosti popsat váš pracovní den?
Můj pracovní den se moc neliší od pracovního dne právníka v advokátní kanceláři. Ráno přijdu do kanceláře, pročtu si emaily a odpovím na ně. Z toho mi vyjdou určité úkoly. Často jde o přípravu nějaké smlouvy, její revizi,řešení nahlášeného porušení olympijských symbolik nebo výklad či aplikace nejrůznějších sportovních pravidel V současné době velmi často řešíme i problematiku ochrany osobních údajů, a to s odkazem na blížící se účinnost GDPR (General Data Protection Regulation). Konkrétní obsah mé práce je opravdu různorodý, což je jedna z věcí, která mě na tom baví.

Měl byste pro marketéry nějaká vysvětlení, či doporučení, jak se ve složitém prostředí ochrany olympijské symboliky chovat?
Člověk, který se věnuje marketingu určité společnosti a chce svém výrobky nebo služby nějakým způsobem spojit s olympijskými hrami, což samozřejmě láká, by se měl seznámit s danými pravidly, případně se na nás obrátit s dotazem. Zároveň by se měl alespoň částečně zajímat o smysl a účel pravidel, která máme. Ta pravidla přísná jsou, nebudu lhát, že ne. Ale to téma, které mi obecně chybí ve veřejné diskuzi je, proč jsou takhle přísná.

Často ale zaznívají hlasy, že ochrana olympijských symbolik někdy nabývá absurdních rozměrů v podobě zakazování obrázků, kde se vyskytuje třeba jen vzdálená podobnost…
My určitým způsobem chráníme olympijská symbolika a exkluzivitu olympijských partnerů. Podobně to dělá Mezinárodní olympijský výbor. Tato ochrana má několika důvodů. Jedním z nich je exkluzivita našich partnerů, kteří jsou ochotní za ni platit, čímž následně sportovní prostředí generuje finanční prostředky, protože jak 90% marketingového programu MOV tak ČOV jde zpátky do sportu. Takže ano, je to sice drahé, ale ty peníze se vracejí zpátky do projektů, které se týkají sportování mládeže, rozvoje sportu či účasti sportovců na olympijských hrách. Je to určitá daň za to, že ostatní partneři se ve spojení s olympijskými hrami prezentovat nemohou. Je tomu tak hlavně proto, aby olympijské hnutí mohlo fungovat a mělo finanční prostředky, protože nic není zadarmo.

A co se týče samotných sportovců, kteří se již olympiády přímo účastní?
Ano, dalším naším cílem je chránit samotné sportovce. V průběhu olympijských her je zakázáno, aby se sportovci prezentovali ve spojení partnery, kteří nejsou zároveň partnery MOV nebo Českého olympijského týmu.. Jedním z důvodů je také to, aby měli sportovci klid na sportovní výkon, nemuseli se soustředit na partnerské aktivace a v den D mohli předvést to nejlepší, co v nich je.

Kromě toho, že jste právníkem ČOV, se zabýváte také právem EU. Dá se říci, že se tato odvětví nějak protínají či naopak rozcházejí a v čem?
Ochrana olympijských symbolik je právní odvětví, kde právo EU tak aktivní není.. Z právního hlediska spadá toto odvětví spíše pod právo obchodním, právem duševního vlastnictví. Týká se to ochranných známek, které mohou být samozřejmě chráněné v celé EU –  v současné době existuje například tzv. ochranná známka EU. Další právní aspekty EU se v mé práci objevují neustále. Není to pouze o současném nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Unijní právo prostupuje do vnitrostátního řádu v mnoha oblastech.


* Jan Exner je právník Českého olympijského výboru. Do jeho agendy spadají veškeré právní záležitosti týkající se Českého olympijského výboru, včetně těch plynoucích z ochrany olympijských symbolik a nejrůznějších forem propagace v souvislosti s olympijskými hrami. Nad rámec práva ve sportu se Jan Exner věnuje i právu Evropské unie.

SHARE
SHARE

Napsal
Robin Mana

Robin se v minulosti věnoval hned několika sportům, což ho nakonec zavedlo do světa sportovního marketingu a týmu agentury 2Score, kde se již několikátou sezonu věnuje správě sociálních sítí velkých sportovních subjektů a také vedení redakce SportBiz.cz.


Nejčtenější

Tagy

Český olympijský výborEvropská unieExnerOlympijské hryprávosymbolika

podobné články

Česko sportuje spolupracuje s fenoménem mladé generace

SportBiz LIVE 10 – informace a registrace

Chceme-li být lídrem českého sportu, musíme hrát prim i v...


SportBiz newsletter

Odebírejte novinky plné sportovního marketingu
Děkujeme za Váš email.