Otevřít menu Zavřít menu

Projekt Slovanu Bratislava. Mladý slovanista

Ako prvý športový klub na Slovensku prichádza ŠK Slovan Bratislava v spolupráci so základnými a strednými školami s iniciatívou zameranou na zatraktívnenie možností aktívneho trávenia voľného času doma, na školách, ako aj priamo na štadióne.

Tak začína popis projektu Mladý slovanista, ktorý funguje už štvrtú sezónu vo futbalovom klube ŠK Slovan Bratislava. ŠK Slovan už päť rokov hráva na „dočasnom“ štadióne Pasienky (bývalý štadión Interu), pretože sa plánuje výstavba nového štadiónu na Tehelnom poli (problémy okolo výstavby by boli na celý článok). Po úspešných 90. rokoch prišiel pred desiatimi rokmi pád do druhej ligy a klub bol na pokraji zániku. Nastali však opäť svetlejšie časy, keď je za posledné roky najúspešnejším futbalovým klubom na Slovensku.

ŠK Slovan v novodobej histórii prežíval turbulentné obdobia a priťahoval vždy pozornosť, po športovej stránke bol však veľmi úspešný. Ako všetkým klubom na Slovensku, tak aj Slovanu dlhodobo klesá návštevnosť domácich zápasov. Okrem chýbajúceho dôstojného štadiónu je to však taktiež výsledok práce s divákmi resp. marketingových aktivít vôbec. Tie boli dlhodobo zanedbávané a to sa premieta na súčasnom stave.

Aj preto začiatkom roku 2012 rozbehol ŠK Slovan projekt Mladý slovanista, ktorý pracuje so žiakmi najmä bratislavských škôl. Cieľom projektu je pracovať s najmladšími fanúšikmi, ukázať im atraktívnejšie formy trávenia voľného času ako „doma za počítačom“ a budovať základy klubizmu.

Projekt sa snaží propagovať jednak aktívny prístup (futbalové turnaje, výber do prípraviek a športové súťaže), ale aj pasívny (návšteva zápasu, kultúrno-vzdelávacie súťaže, vytváranie pozitívneho vzťahu k športu, futbalu a klubu).

Projektové ciele môžeme rozdeliť do troch základných bodov. Prvým je spolupráca so základnými a strednými školami (bod 1), druhým je vytváranie domácich Funzón (bod 2) a predstavenie futbalu a klubu mládeži (bod 3). Tieto tri body si bližšie predstavíme.

1) Spolupráca so základnými a strednými školami

Oslovenie škôl – záujem škôl – prezentácia na škole – návšteva zápasu – športové aktivity na škole – návšteva ďalších zápasov – letné akcie.

Takto vyzerá základný model spolupráce so školami, ktorý je však variabilný a počas každej sezóny býva upravovaný. V úvode prezentácií na školách je deťom predstavený šport a futbal vo všeobecnej rovine ako ideálna možnosť trávenia voľného času.

Následne sa prezentuje klub a jeho úspechy a známi futbalisti. V poslednej časti prebiehajú súťaže o klubové suveníry a autogramiáda hráčov „A“ mužstva, ktorí sú prítomní počas celej prezentácie.

Návšteva zápasu je spojená s tzv. Funzónami, ktorým sa budeme venovať v ďalšej časti.

Projekt spolupracuje so školami celý rok resp. polrok (5-10 mesiacov). V obdobiach medzi zápasmi (za jesennú časť odohrá „A“ tím 3-5 domácich zápasov) aktivizuje Mladý slovanista školy rôznymi spôsobmi. Jednorazovo je to napríklad „Belasý deň“, keď sa škola celá vyzdobí do belasých farieb a klubových predmetov.

Ďalšou akciou je napríklad „Daj gól Bobovi“ – pokutové kopy na klubového maskota taktiež priamo na školách. Okrem toho fungujú aj celosezónne súťaže pre školy a aj pre jednotlivcov. Školy majú možnosť získať napríklad materiálne vybavenie ako lopty či dresy alebo celoročný pitný režim od partnera projektu.

Získať ich môžu najmä za účasť ich žiakov na zápasoch alebo za športové úspechy na turnajoch organizovaných Mladým slovanistom. Žiaci majú rôzne formy súťaží, zväčša ide o zvýšenie ich aktivity vo Funzóne alebo na škole (za navštívenie všetkých aktivít vo Funzóne, za viacnásobné návštevy domácich zápasov, za úspešnú účasť v súťažiach).

2) Domáce Funzóny

Jedným z pilierov projektu sú tzv. Funzóny počas domácich zápasov ŠK Slovan. Funzóna začína 2 hodiny pred začiatkom každého zápasu v tesnej blízkosti Rodinného sektoru, ktorý je určený pre mladých návštevníkov a rodiny s deťmi.

Funzóna sa nachádza v areáli „štadiónu“ Pasienky a jej súčasťou sú napríklad nafukovacie aktivity, futbalové súťaže a hry, oddychová zóna, stánky s aktivitami od partnerov a sponzorov projektu alebo rôzne tematické aktivity.

Pre školy, ktoré sú zapojené do projektu je zdarma zabezpečovaná doprava priamo spred školy až na štadión a po zápase späť. Samotná Funzóna je otvorená všetkým mladým návštevníkom zápasu.

Počas zápasu sú pripravené rôzne choreografie a organizované povzbudzovanie. Samozrejme slušné a prispôsobené detskému návštevníkovi. Takisto v prípade nepriaznivého počasie sú pripravené deky, podsedáky či pršiplášte.

Aktivity vo Funzóne alebo choreografie v sektore sú variabilné. Najmenej raz do sezóny je napríklad organizovaný tzv. Megasektor, kde sú pozvané všetky školy zapojené do projektu iba do sektoru (t.j. bez Funzóny). Tento Megasektor je špeciálne orientovaný na zážitkovú formu povzbudzovania a veľkých choreografií v sektore.

MS-PodNaFutbal

3) Predstavenie futbalu a klubu mládeži

Prvé dva body by sme mohli tiež zaradiť do tejto kategórie, ale táto časť patrí rôznym aktivitám a akciám, ktoré dopĺňajú vyššie spomínané body. Môžeme sem zaradiť participáciu na Dňoch detí a Dňoch otvorených dverí organizovaných partnermi projektu. Na takýchto akciách sa Mladý slovanista zvyčajne prezentuje vlastným altánkom s informáciami o klube a najbližších akciách, športovými a futbalovými aktivitami a oddychovo-zábavnou zónou.

Okrem toho Mladý slovanista organizuje aj vlastné eventy. Je to napríklad turnaj Mladý slovanista cup, kde súťažia školské tímy proti sebe vo futbale – či už na spolupracujúcej škole alebo aj priamo na štadióne Pasienky. Futbalové turnaje v rôznych formách (cez polčasové prestávky, voľne počas Funzón, počas Dňa detí) sú pravidelnou súčasťou projektu.

 

Zaujímavosti projektu Mladý slovanista v skratke

 • 3.3. 2012 – Historicky prvej Funzóny sa zúčastnilo vyše 750 detí a ich rodičov.
 • 26.4. 2012 – Do prípravky sa prihlásilo viac ako 100 detí. Predchádzajúce roky to bolo okolo 10 detí.
 • 15.4. 2014 – Na semifinále Slovenského pohára Slovan – Senice prišlo 3000 žiakov z Bratislavy a okolia. Akcia prebiehala pod názvom „Poď na futbal“.

Počas trvania projektu

 • projektový tím navštívil viac ako 20 škôl v Bratislave a okolí
 • záujem o projekt majú školy z celého Slovenska (od východu až po Záhorie)
 • priemerná návštevnosť počas prvých 2 rokov sa pohybovala okolo 300 detí na zápas

 

Plusy a mínusy projektu

 • + zlepšovanie imidžu klubu
 • + zvýšenie záujmu detí o futbal a klub ŠK Slovan
 • + rozšírenie zloženia divákov o ďalšiu skupinu – rodiny a deti
 • + materiálne výborne zabezpečený projekt (klubové predmety, vlastný inventár na Funzóny a prezentácie, ceny od partnerov)
 • bez kultúrneho štadiónu je celkový efekt projektu výrazne slabší
 • plánovanie projektu je limitované na polročné obdobia (dlhodobá koncepcia neexistuje)
 • závislosť na kľúčových osobách (riaditelia, učitelia) a ich postoju k projektu

MS-RodinnySektor

Záver

Projekt Mladý slovanista je jedinečný projekt svojho druhu v našich podmienkach. Potenciál projektov ako Mladý slovanista je oveľa vyšší ako je mu často prisudzované nielen verejnosťou, ale aj zainteresovanými osobami. Návratnosť a prínos projektu pre klub sú často viditeľné až po dlhšom období, a preto je dôležité, aby takéto projekty fungovali kvalitne a najmä dlhodobo.

SHARE
SHARE

Napsal
Richard Renert

Stále aktívny basketbalista a športový fanúšik všeobecne, najmä futbalu a basketbalu. Posledným rokom (dúfam) ešte študent marketingu, ktorého to naozaj baví. Rád cestujem po rôznych miestach, ale domov mám stále v Bratislave.


Nejčtenější

Tagy

Slovan Bratislava

SportBiz newsletter

Odebírejte novinky plné sportovního marketingu
Děkujeme za Váš email.